Tornado jagers

Deze week was er een reportage op TV over de zogenaamde tornado jagers. Een groep stoere Amerikaanse karikaturen die naar eigen zeggen dit doen om de bevolking te waarschuwen. Gewapend met allerlei elektronisch materiaal en een ferme dosis lef beginnen ze hun jacht..

Als je weet dat er gemiddeld 1000 tornado’s per jaar rond razen (ze zijn niet allemaal even sterk), dan weet je dat er voldoende te beleven valt.

Het “plezier en de kick”staat in schril contrast met het menselijk leed dat deze natuurverschijnselen met zich meebrengen. Huizen, auto’s, bomen en soms mensenlevens overleven dit niet.

Hopend op een rustig tornado seizoen..
God bless …